اسلایدر حراست

سامانه ۲۰۱۳

سامانه ۲۰۱۳

سازمان حراست کل کشور دستورالعملی را برای تمامی حراست‌ها صادر کرده تا بر اساس آن سامانه تلفنی ۲۰۱۳ به منظور برقراری ارتباط مستقیم کارکنان سازمان‌ها و عموم مردم با سازمان حراست کل کشور فعال شود. هرگونه ...