اسلایدر حراست - آرشیو

سامانه ۲۰۱۳

سامانه ۲۰۱۳

سازمان حراست کل کشور دستورالعملی را برای تمامی حراست‌ها صادر کرده تا بر اساس آن سامانه تلفنی ۲۰۱۳ به منظور برقراری ارتباط مستقیم کارکنان سازمان‌ها و عموم مردم با سازمان حراست کل کشور فعال شود. هرگونه ...